Informace ze schůzí


Schůze Správní a umělecké rady – 4. 10. 2016

Projednala:
 1. Hodnocení divadelní sezony 2016 na Otáčivém hledišti a konstatovala, že byla úspěšná. Uskutečnilo se 47 představení, ve kterých vystoupil Vltavan a pět hostujících souborů. Celkem shlédlo uvedená představení 7 902 diváků.
 2. Kontrolu úkolů na zajištění divadelní „Přehlídky dušiček vodníka Jeníka“. Byla provedena propagace roznosem letáků Poštou, vložením do Vltavínu, Info-centrem a výlepem. První představení se koná v pátek 5. 10. 2016 v 19.30 hodin
 3. Zabývala se možnostmi prodeje nemovitosti rod. domku č. 131. Celá záležitost není právně dořešena a bude předložena k projednání členské schůzi.
 4. Schválen program členské schůze, která se koná ve středu 5. 10. 2016 v 18,30 hodin. Pozvání členů bylo zajištěno e-mailovou poštou, SMS, pozvánkami.
 5. Schválen termín výroční členské schůze v sobotu 7. ledna 2017 v 15.00 v sále MCKV.
 6. SUR doporučila za přijetí nových členů Františka Hánu, Miroslava Lhoteckého a Michala Korbela.
 7. V různém byla projednána informace o akci „Uspávání broučků13. listopadu, problémy
  kostymérny, diety pro účinkující. Příští schůze SUR se bude konat 1. listopadu 2016 v 18.00 v Zámeckém divadle


Informační členská schůze DS Vltavan,z.s. – 5. 10. 2016

Projednala:
 1. Zprávu o divadelní sezoně na OH a informaci o hospodaření k 30. září 2016.
 2. Informaci o divadelní „Přehlídce dušiček vodníka Jeníka“. Celkem je zajištěno 6 představení v podání souborů:
  7.10.2016     – BDS Bechyně „Ani za milion
  14.10.2016   – DS PIKI Volyně „Podzim života je krásný
  21.10.2016   – DS Českokruml.scéna „Sylvie
  28.10.2016  – DS J.K.Tyl Č.Bud. „Vojnarka
  4.11.2016 – DS Suchdol n.Luž. „Scherlock Holmes: Zrození zla
  11.11.2016 – PDS Písek – „Tenor na roztrhání“Začátky jsou v 19.30 hod., vstupné 60,- Kč, pro členy 30,- Kč
 3. Na sezonu na OH v roce 2017 zatím rozjednána představení „Bylo nás pět“, „Tři mušketýři“, počítá se reprízou veselohry„Noc na Karlštejně“ a uvažuje se o uvedení Jiráskovy „Lucerny“.
 4. O jednání s Mikronou o prodeji domku č. 131. Schůze doporučila vyvolat jednání na základě návrhu Ing. Sýkory o odprodeji poloviny nemovitosti a předání pozemku zahrady za provedení oprav a využívání uvedeného objektu.
 5. O opravě otáčivého hlediště a ceně za opravu převyšující 200 tisíc korun. Schůze neschválila zaplacení navržené částky a požaduje audit provedených prací.
 6. Výroční schůze se bude konat 7.ledna 2016
 7. Na příští schůzi SUR dne 1.11.2016 budou řešeny, za účasti správkyně kostymérny, problémy vyřazení a půjčování kostýmů
 8. Za členy Divadelní společnosti Vltavan,z.s. byli schváleni: František Hána, Michal Korbel a Miroslav Lhotecký.

Schůze Správní a umělecké rady – 1. 11. 2016

Projednala:

Na SUR 1. 11. se dále projednávalo určení hlavního garážmistra a další osoby oprávněné k jízdě divadelním autem a psaní žádostí k jízdě a používání auta. Garážmistr Dvořák-Novák, 2 a 3 řidič Vláda Novotný a Zdeněk Dušek, další oprávnění jezdit Ivan Sýkora a Lukáš Slepička. Také byla na SUR přítomna Ludmila Čejková jednalo se o kostymérně a plánovaném úklidu a probírce kostýmů, které se bude účastnit I. Sýrora , Z. Dušek, Humhej, Bergler, V. Švehlová, L. Čejková a její nově určená výpomoc Petra Šulcová. Vedení Mikrony ještě na dopis ohledně ideálního vlastnictví domečku neodpovědělo a faktura za opravu točny je také stále v jednání.


3. setkání subjektů cestovního ruchu – 2. 3. 2017

Výše zmiňovaného dne se zástupci DS Vltavanu zúčastnili již třetího ročníku setkání subjektů cestovního ruchu, které se uskutečnilo Městské muzeum v Týně nad Vltavou. Zápis ze setkání si můžete stáhnout z odkazu níže.

Zápis_setkání subjektů CR_2.3. 2017