Poděkování Jihočeskému kraji

Divadelní společnost Vltavan DĚKUJE Krajskému úřadu JIHOČESKÉHO KRAJE za dlouholetou podporu v podobě grantů na Živou kulturu a provoz Otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou.V loňském roce byla podpora v částce 80 000,- Kč. V letošním roce jsme zažádali opět. Finanční prostředky jsou využity na PROPAGACI vltavotýnského regionu a zejména PAK NA PROPAGACI A
REPREZENTACI Jihočeského kraje. DĚKUJEME!